CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
45,870
14.06 %
Maghiari: 
276,038
84.61 %
Romi (Ţigani): 
3,835
1.17 %
Ucraineni: 
29
0.0 %
Germani: 
140
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
14
0.0 %
Turci: 
4
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
4
0.0 %
Slovaci: 
6
0.0 %
Bulgari: 
5
0.0 %
Greci: 
3
0.0 %
Evrei: 
13
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
4
0.0 %
Italieni: 
6
0.0 %
Armeni: 
5
0.0 %
Ceangăi: 
68
0.02 %
Alta etnie: 
45
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
131
0.04 %
Total: 
326,222    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
46,225
14.16 %
Maghiară: 
278,483
85.36 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,238
0.37 %
Ucraineană: 
17
0.0 %
Germană: 
79
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
18
0.0 %
Turcă: 
2
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Slovacă: 
4
0.0 %
Bulgară: 
4
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
9
0.0 %
Alta limbă maternă: 
22
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
114
0.03 %
Total: 
326,222    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
43,277
13.26 %
Romano-catolică: 
212,937
65.27 %
Reformată: 
41,269
12.65 %
Penticostală: 
355
0.10 %
Greco-catolică: 
525
0.16 %
Baptistă: 
582
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
498
0.15 %
Musulmană: 
10
0.0 %
Unitariană: 
23,220
7.11 %
Creştină după Evanghelie: 
186
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
25
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
168
0.05 %
Evanghelică: 
28
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
71
0.02 %
Mozaică: 
13
0.0 %
Altă religie: 
1,910
0.58 %
Fără religie: 
578
0.17 %
Atei: 
56
0.01 %
Religie nedeclarată: 
514
0.15 %
Total: 
326,222    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
30,649
9.39 %
0-14 ani, femei: 
29,493
9.04 %
15-59 ani, barbaţi: 
105,240
32.26 %
15-59 ani, femei: 
101,639
31.15 %
60+ ani, barbaţi: 
26,069
7.99 %
60+ ani, femei: 
33,132
10.15 %
Total: 
326,222    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018