CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
7,274
17.30 %
Maghiari: 
34,359
81.75 %
Romi (Ţigani): 
262
0.62 %
Ucraineni: 
6
0.01 %
Germani: 
48
0.11 %
Ruşi-lipoveni: 
11
0.02 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
3
0.0 %
Evrei: 
2
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
29
0.06 %
Alta etnie: 
10
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
15
0.03 %
Total: 
42,029    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
7,264
17.28 %
Maghiară: 
34,671
82.49 %
Rromanes (Ţigănească): 
12
0.02 %
Ucraineană: 
3
0.0 %
Germană: 
28
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
13
0.03 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
5
0.01 %
Alta limbă maternă: 
8
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
18
0.04 %
Total: 
42,029    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,302
14.99 %
Romano-catolică: 
31,129
74.06 %
Reformată: 
3,118
7.41 %
Penticostală: 
13
0.03 %
Greco-catolică: 
82
0.19 %
Baptistă: 
38
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
33
0.07 %
Musulmană: 
3
0.0 %
Unitariană: 
864
2.05 %
Creştină după Evanghelie: 
13
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
7
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
59
0.14 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
19
0.04 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
230
0.54 %
Fără religie: 
61
0.14 %
Atei: 
19
0.04 %
Religie nedeclarată: 
37
0.08 %
Total: 
42,029    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,667
8.72 %
0-14 ani, femei: 
3,453
8.21 %
15-59 ani, barbaţi: 
14,544
34.60 %
15-59 ani, femei: 
15,404
36.65 %
60+ ani, barbaţi: 
2,164
5.14 %
60+ ani, femei: 
2,797
6.65 %
Total: 
42,029    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020