CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
309,375
53.26 %
Maghiari: 
228,275
39.30 %
Romi (Ţigani): 
40,425
6.95 %
Ucraineni: 
72
0.01 %
Germani: 
2,045
0.35 %
Ruşi-lipoveni: 
69
0.01 %
Turci: 
45
0.0 %
Tătari: 
6
0.0 %
Sârbi: 
23
0.0 %
Slovaci: 
8
0.0 %
Bulgari: 
14
0.0 %
Croaţi: 
3
0.0 %
Greci: 
17
0.0 %
Evrei: 
150
0.02 %
Cehi: 
4
0.0 %
Polonezi: 
18
0.0 %
Italieni: 
67
0.01 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
12
0.0 %
Ceangăi: 
4
0.0 %
Alta etnie: 
127
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
88
0.01 %
Total: 
580,851    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
324,546
55.87 %
Maghiară: 
231,381
39.83 %
Rromanes (Ţigănească): 
22,709
3.90 %
Ucraineană: 
41
0.0 %
Germană: 
1,742
0.29 %
Rusă-Lipoveană: 
61
0.01 %
Turcă: 
46
0.0 %
Tătară: 
6
0.0 %
Sârbă: 
7
0.0 %
Slovacă: 
3
0.0 %
Bulgară: 
11
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
11
0.0 %
Evreiască (Idis): 
27
0.0 %
Cehă: 
3
0.0 %
Poloneză: 
12
0.0 %
Italiană: 
49
0.0 %
Chineză: 
4
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
115
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
70
0.01 %
Total: 
580,851    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
309,337
53.25 %
Romano-catolică: 
55,287
9.51 %
Reformată: 
157,046
27.03 %
Penticostală: 
6,995
1.20 %
Greco-catolică: 
13,187
2.27 %
Baptistă: 
1,600
0.27 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8,328
1.43 %
Musulmană: 
99
0.01 %
Unitariană: 
14,308
2.46 %
Creştină după Evanghelie: 
1,053
0.18 %
Creştină de rit vechi: 
84
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1,408
0.24 %
Evanghelică: 
303
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
775
0.13 %
Mozaică: 
152
0.02 %
Altă religie: 
8,119
1.39 %
Fără religie: 
1,787
0.30 %
Atei: 
252
0.04 %
Religie nedeclarată: 
731
0.12 %
Total: 
580,851    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
53,221
9.16 %
0-14 ani, femei: 
50,466
8.68 %
15-59 ani, barbaţi: 
181,686
31.27 %
15-59 ani, femei: 
179,834
30.96 %
60+ ani, barbaţi: 
49,399
8.50 %
60+ ani, femei: 
66,245
11.40 %
Total: 
580,851    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020