CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
75,533
50.34 %
Maghiari: 
70,108
46.72 %
Romi (Ţigani): 
3,660
2.43 %
Ucraineni: 
31
0.02 %
Germani: 
304
0.20 %
Ruşi-lipoveni: 
32
0.02 %
Turci: 
21
0.01 %
Tătari: 
6
0.0 %
Sârbi: 
5
0.0 %
Slovaci: 
5
0.0 %
Bulgari: 
7
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
10
0.0 %
Evrei: 
115
0.07 %
Cehi: 
3
0.0 %
Polonezi: 
12
0.0 %
Italieni: 
40
0.02 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
11
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
75
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
56
0.03 %
Total: 
150,041    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
76,258
50.82 %
Maghiară: 
71,707
47.79 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,552
1.03 %
Ucraineană: 
12
0.0 %
Germană: 
246
0.16 %
Rusă-Lipoveană: 
34
0.02 %
Turcă: 
21
0.01 %
Tătară: 
6
0.0 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Slovacă: 
3
0.0 %
Bulgară: 
6
0.0 %
Greacă: 
5
0.0 %
Evreiască (Idis): 
21
0.01 %
Cehă: 
3
0.0 %
Poloneză: 
9
0.0 %
Italiană: 
31
0.02 %
Chineză: 
4
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
71
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
44
0.02 %
Total: 
150,041    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
70,136
46.74 %
Romano-catolică: 
20,258
13.50 %
Reformată: 
45,104
30.06 %
Penticostală: 
1,049
0.69 %
Greco-catolică: 
3,909
2.60 %
Baptistă: 
332
0.22 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,409
0.93 %
Musulmană: 
59
0.03 %
Unitariană: 
3,873
2.58 %
Creştină după Evanghelie: 
92
0.06 %
Creştină de rit vechi: 
6
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
369
0.24 %
Evanghelică: 
87
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
87
0.05 %
Mozaică: 
126
0.08 %
Altă religie: 
2,196
1.46 %
Fără religie: 
561
0.37 %
Atei: 
150
0.09 %
Religie nedeclarată: 
238
0.15 %
Total: 
150,041    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
11,315
7.54 %
0-14 ani, femei: 
10,693
7.12 %
15-59 ani, barbaţi: 
50,149
33.42 %
15-59 ani, femei: 
54,081
36.04 %
60+ ani, barbaţi: 
10,167
6.77 %
60+ ani, femei: 
13,636
9.08 %
Total: 
150,041    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010