CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
23,611
65.35 %
Maghiari: 
10,396
28.77 %
Romi (Ţigani): 
1,831
5.06 %
Ucraineni: 
7
0.01 %
Germani: 
237
0.65 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.01 %
Turci: 
13
0.03 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
6
0.01 %
Cehi: 
1
0.0 %
Italieni: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
8
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
36,126    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
24,051
66.57 %
Maghiară: 
10,546
29.19 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,305
3.61 %
Ucraineană: 
2
0.0 %
Germană: 
192
0.53 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
13
0.03 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Evreiască (Idis): 
3
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
8
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
36,126    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
22,283
61.68 %
Romano-catolică: 
3,550
9.82 %
Reformată: 
7,188
19.89 %
Penticostală: 
113
0.31 %
Greco-catolică: 
1,851
5.12 %
Baptistă: 
86
0.23 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
360
0.99 %
Musulmană: 
20
0.05 %
Unitariană: 
63
0.17 %
Creştină după Evanghelie: 
39
0.10 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
112
0.31 %
Evanghelică: 
24
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
97
0.26 %
Mozaică: 
6
0.01 %
Altă religie: 
273
0.75 %
Fără religie: 
37
0.10 %
Atei: 
12
0.03 %
Religie nedeclarată: 
11
0.03 %
Total: 
36,126    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,181
8.80 %
0-14 ani, femei: 
3,031
8.39 %
15-59 ani, barbaţi: 
12,223
33.83 %
15-59 ani, femei: 
12,295
34.03 %
60+ ani, barbaţi: 
2,362
6.53 %
60+ ani, femei: 
3,034
8.39 %
Total: 
36,126    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020