CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
24,571
76.06 %
Maghiari: 
5,934
18.36 %
Romi (Ţigani): 
1,135
3.51 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
623
1.92 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.01 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Greci: 
3
0.0 %
Evrei: 
5
0.01 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
4
0.01 %
Alta etnie: 
15
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
32,304    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
25,429
78.71 %
Maghiară: 
6,002
18.57 %
Rromanes (Ţigănească): 
278
0.86 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
568
1.75 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
10
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
32,304    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
24,461
75.72 %
Romano-catolică: 
1,935
5.98 %
Reformată: 
2,677
8.28 %
Penticostală: 
348
1.07 %
Greco-catolică: 
280
0.86 %
Baptistă: 
189
0.58 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
163
0.50 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
1,210
3.74 %
Creştină după Evanghelie: 
141
0.43 %
Creştină de rit vechi: 
14
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
288
0.89 %
Evanghelică: 
78
0.24 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
205
0.63 %
Mozaică: 
3
0.0 %
Altă religie: 
240
0.74 %
Fără religie: 
26
0.08 %
Atei: 
19
0.05 %
Religie nedeclarată: 
26
0.08 %
Total: 
32,304    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,856
8.84 %
0-14 ani, femei: 
2,752
8.51 %
15-59 ani, barbaţi: 
10,411
32.22 %
15-59 ani, femei: 
11,411
35.32 %
60+ ani, barbaţi: 
2,006
6.20 %
60+ ani, femei: 
2,868
8.87 %
Total: 
32,304    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018