CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
19,231
72.15 %
Maghiari: 
4,721
17.71 %
Romi (Ţigani): 
2,568
9.63 %
Ucraineni: 
6
0.02 %
Germani: 
105
0.39 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.01 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
2
0.0 %
Evrei: 
4
0.01 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
4
0.01 %
Alta etnie: 
5
0.01 %
Total: 
26,654    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
20,658
77.50 %
Maghiară: 
4,610
17.29 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,291
4.84 %
Ucraineană: 
5
0.01 %
Germană: 
78
0.29 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
3
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
26,654    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
19,921
74.73 %
Romano-catolică: 
853
3.20 %
Reformată: 
2,552
9.57 %
Penticostală: 
257
0.96 %
Greco-catolică: 
1,135
4.25 %
Baptistă: 
214
0.80 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
99
0.37 %
Musulmană: 
4
0.01 %
Unitariană: 
941
3.53 %
Creştină după Evanghelie: 
256
0.96 %
Creştină de rit vechi: 
16
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
38
0.14 %
Evanghelică: 
18
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
25
0.09 %
Mozaică: 
3
0.01 %
Altă religie: 
244
0.91 %
Fără religie: 
44
0.16 %
Atei: 
17
0.06 %
Religie nedeclarată: 
17
0.06 %
Total: 
26,654    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,435
9.13 %
0-14 ani, femei: 
2,207
8.28 %
15-59 ani, barbaţi: 
8,362
31.37 %
15-59 ani, femei: 
8,511
31.93 %
60+ ani, barbaţi: 
2,208
8.28 %
60+ ani, femei: 
2,931
10.99 %
Total: 
26,654    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018