CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,558
65.09 %
Maghiari: 
1,174
21.47 %
Romi (Ţigani): 
712
13.02 %
Ucraineni: 
4
0.07 %
Germani: 
11
0.20 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.07 %
Sârbi: 
1
0.01 %
Italieni: 
2
0.03 %
Total: 
5,466    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,676
67.25 %
Maghiară: 
1,166
21.33 %
Rromanes (Ţigănească): 
605
11.06 %
Ucraineană: 
3
0.05 %
Germană: 
10
0.18 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.07 %
Italiană: 
2
0.03 %
Total: 
5,466    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,097
74.95 %
Romano-catolică: 
194
3.54 %
Reformată: 
965
17.65 %
Penticostală: 
15
0.27 %
Greco-catolică: 
4
0.07 %
Baptistă: 
8
0.14 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
56
1.02 %
Unitariană: 
84
1.53 %
Creştină după Evanghelie: 
12
0.21 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
12
0.21 %
Evanghelică: 
14
0.25 %
Altă religie: 
5
0.09 %
Total: 
5,466    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
502
9.18 %
0-14 ani, femei: 
515
9.42 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,661
30.38 %
15-59 ani, femei: 
1,584
28.97 %
60+ ani, barbaţi: 
528
9.65 %
60+ ani, femei: 
676
12.36 %
Total: 
5,466    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019