CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,790
87.40 %
Maghiari: 
50
2.44 %
Romi (Ţigani): 
122
5.95 %
Germani: 
82
4.00 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.19 %
Total: 
2,048    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,864
91.01 %
Maghiară: 
48
2.34 %
Rromanes (Ţigănească): 
52
2.53 %
Germană: 
79
3.85 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.19 %
Sârbă: 
1
0.04 %
Total: 
2,048    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,899
92.72 %
Romano-catolică: 
22
1.07 %
Reformată: 
20
0.97 %
Penticostală: 
1
0.04 %
Greco-catolică: 
3
0.14 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
4
0.19 %
Unitariană: 
3
0.14 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.14 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
46
2.24 %
Evanghelică: 
11
0.53 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
33
1.61 %
Altă religie: 
2
0.09 %
Atei: 
1
0.04 %
Total: 
2,048    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
255
12.45 %
0-14 ani, femei: 
261
12.74 %
15-59 ani, barbaţi: 
594
29.00 %
15-59 ani, femei: 
554
27.05 %
60+ ani, barbaţi: 
148
7.22 %
60+ ani, femei: 
236
11.52 %
Total: 
2,048    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019