CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
148,269
95.72 %
Maghiari: 
3,135
2.02 %
Romi (Ţigani): 
597
0.38 %
Ucraineni: 
27
0.01 %
Germani: 
2,508
1.61 %
Ruşi-lipoveni: 
24
0.01 %
Turci: 
25
0.01 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
12
0.0 %
Slovaci: 
4
0.0 %
Bulgari: 
7
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
14
0.0 %
Evrei: 
33
0.02 %
Cehi: 
4
0.0 %
Polonezi: 
20
0.01 %
Italieni: 
46
0.02 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
43
0.02 %
Alta etnie: 
109
0.07 %
Etnie nedeclarată: 
10
0.0 %
Total: 
154,892    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
149,239
96.35 %
Maghiară: 
2,860
1.84 %
Rromanes (Ţigănească): 
266
0.17 %
Ucraineană: 
22
0.01 %
Germană: 
2,303
1.48 %
Rusă-Lipoveană: 
18
0.01 %
Turcă: 
20
0.01 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
11
0.0 %
Slovacă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
12
0.0 %
Evreiască (Idis): 
11
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
13
0.0 %
Italiană: 
37
0.02 %
Chineză: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
62
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată: 
9
0.0 %
Total: 
154,892    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
142,886
92.24 %
Romano-catolică: 
2,304
1.48 %
Reformată: 
1,394
0.89 %
Penticostală: 
831
0.53 %
Greco-catolică: 
2,660
1.71 %
Baptistă: 
989
0.63 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
152
0.09 %
Musulmană: 
47
0.03 %
Unitariană: 
128
0.08 %
Creştină după Evanghelie: 
636
0.41 %
Creştină de rit vechi: 
51
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
833
0.53 %
Evanghelică: 
406
0.26 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
859
0.55 %
Mozaică: 
31
0.02 %
Altă religie: 
437
0.28 %
Fără religie: 
86
0.05 %
Atei: 
78
0.05 %
Religie nedeclarată: 
84
0.05 %
Total: 
154,892    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
10,967
7.08 %
0-14 ani, femei: 
10,444
6.74 %
15-59 ani, barbaţi: 
51,976
33.55 %
15-59 ani, femei: 
56,494
36.47 %
60+ ani, barbaţi: 
10,181
6.57 %
60+ ani, femei: 
14,830
9.57 %
Total: 
154,892    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020