CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
45,417
82.34 %
Maghiari: 
6,530
11.83 %
Romi (Ţigani): 
1,959
3.55 %
Ucraineni: 
12
0.02 %
Germani: 
1,137
2.06 %
Ruşi-lipoveni: 
14
0.02 %
Turci: 
4
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Greci: 
13
0.02 %
Evrei: 
15
0.02 %
Cehi: 
3
0.0 %
Polonezi: 
17
0.03 %
Italieni: 
10
0.01 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
12
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
55,153    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
48,008
87.04 %
Maghiară: 
6,012
10.90 %
Rromanes (Ţigănească): 
126
0.22 %
Ucraineană: 
7
0.01 %
Germană: 
949
1.72 %
Rusă-Lipoveană: 
19
0.03 %
Turcă: 
5
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Greacă: 
9
0.01 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
4
0.0 %
Alta limbă maternă: 
7
0.01 %
Total: 
55,153    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
42,242
76.59 %
Romano-catolică: 
2,213
4.01 %
Reformată: 
3,484
6.31 %
Penticostală: 
936
1.69 %
Greco-catolică: 
2,498
4.52 %
Baptistă: 
703
1.27 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
319
0.57 %
Musulmană: 
6
0.01 %
Unitariană: 
644
1.16 %
Creştină după Evanghelie: 
491
0.89 %
Creştină de rit vechi: 
7
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
528
0.95 %
Evanghelică: 
120
0.21 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
358
0.64 %
Mozaică: 
9
0.01 %
Altă religie: 
451
0.81 %
Fără religie: 
85
0.15 %
Atei: 
28
0.05 %
Religie nedeclarată: 
31
0.05 %
Total: 
55,153    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
4,923
8.92 %
0-14 ani, femei: 
4,493
8.14 %
15-59 ani, barbaţi: 
17,989
32.61 %
15-59 ani, femei: 
18,510
33.56 %
60+ ani, barbaţi: 
3,892
7.05 %
60+ ani, femei: 
5,346
9.69 %
Total: 
55,153    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020