CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,143
72.96 %
Maghiari: 
985
11.69 %
Romi (Ţigani): 
1,149
13.64 %
Ucraineni: 
3
0.03 %
Germani: 
126
1.49 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.01 %
Turci: 
1
0.01 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Evrei: 
1
0.01 %
Polonezi: 
2
0.02 %
Armeni: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
6
0.07 %
Total: 
8,419    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,349
75.41 %
Maghiară: 
960
11.40 %
Rromanes (Ţigănească): 
980
11.64 %
Ucraineană: 
1
0.01 %
Germană: 
120
1.42 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Turcă: 
1
0.01 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Evreiască (Idis): 
1
0.01 %
Poloneză: 
2
0.02 %
Alta limbă maternă: 
3
0.03 %
Total: 
8,419    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,966
82.74 %
Romano-catolică: 
210
2.49 %
Reformată: 
677
8.04 %
Penticostală: 
72
0.85 %
Greco-catolică: 
235
2.79 %
Baptistă: 
10
0.11 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
23
0.27 %
Musulmană: 
2
0.02 %
Unitariană: 
29
0.34 %
Creştină după Evanghelie: 
14
0.16 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
101
1.19 %
Evanghelică: 
9
0.10 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
9
0.10 %
Mozaică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
44
0.52 %
Fără religie: 
12
0.14 %
Atei: 
1
0.01 %
Religie nedeclarată: 
3
0.03 %
Total: 
8,419    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
858
10.19 %
0-14 ani, femei: 
815
9.68 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,677
31.79 %
15-59 ani, femei: 
2,697
32.03 %
60+ ani, barbaţi: 
544
6.46 %
60+ ani, femei: 
828
9.83 %
Total: 
8,419    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018