CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,476
85.55 %
Maghiari: 
7
0.17 %
Romi (Ţigani): 
424
10.43 %
Germani: 
153
3.76 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Polonezi: 
2
0.04 %
Total: 
4,063    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,835
94.38 %
Maghiară: 
7
0.17 %
Rromanes (Ţigănească): 
66
1.62 %
Germană: 
152
3.74 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Poloneză: 
2
0.04 %
Total: 
4,063    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,693
90.89 %
Romano-catolică: 
21
0.51 %
Reformată: 
2
0.04 %
Penticostală: 
72
1.77 %
Greco-catolică: 
32
0.78 %
Baptistă: 
12
0.29 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
5
0.12 %
Creştină după Evanghelie: 
65
1.59 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
55
1.35 %
Evanghelică: 
7
0.17 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
85
2.09 %
Altă religie: 
11
0.27 %
Fără religie: 
1
0.02 %
Atei: 
1
0.02 %
Total: 
4,063    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
498
12.25 %
0-14 ani, femei: 
462
11.37 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,216
29.92 %
15-59 ani, femei: 
1,163
28.62 %
60+ ani, barbaţi: 
310
7.62 %
60+ ani, femei: 
414
10.18 %
Total: 
4,063    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018