CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
288,290
96.05 %
Maghiari: 
194
0.06 %
Romi (Ţigani): 
11,002
3.66 %
Ucraineni: 
32
0.01 %
Germani: 
71
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
30
0.0 %
Turci: 
62
0.02 %
Tătari: 
5
0.0 %
Sârbi: 
12
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
27
0.0 %
Croaţi: 
4
0.0 %
Greci: 
39
0.01 %
Evrei: 
8
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
6
0.0 %
Italieni: 
40
0.01 %
Chinezi: 
10
0.0 %
Armeni: 
6
0.0 %
Alta etnie: 
247
0.08 %
Etnie nedeclarată: 
36
0.01 %
Total: 
300,123    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
296,557
98.81 %
Maghiară: 
139
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,889
0.96 %
Ucraineană: 
14
0.0 %
Germană: 
70
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
30
0.0 %
Turcă: 
56
0.01 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
7
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
12
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
20
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
4
0.0 %
Italiană: 
44
0.01 %
Chineză: 
10
0.0 %
Armeană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
258
0.08 %
Limbă maternă nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
300,123    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
289,882
96.58 %
Romano-catolică: 
6,127
2.04 %
Reformată: 
72
0.02 %
Penticostală: 
1,021
0.34 %
Greco-catolică: 
175
0.05 %
Baptistă: 
483
0.16 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
796
0.26 %
Musulmană: 
228
0.07 %
Unitariană: 
3
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
291
0.09 %
Creştină de rit vechi: 
40
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
41
0.01 %
Evanghelică: 
367
0.12 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
20
0.0 %
Mozaică: 
12
0.0 %
Altă religie: 
389
0.12 %
Fără religie: 
54
0.01 %
Atei: 
85
0.02 %
Religie nedeclarată: 
37
0.01 %
Total: 
300,123    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
27,237
9.07 %
0-14 ani, femei: 
25,383
8.45 %
15-59 ani, barbaţi: 
96,879
32.27 %
15-59 ani, femei: 
94,137
31.36 %
60+ ani, barbaţi: 
23,705
7.89 %
60+ ani, femei: 
32,782
10.92 %
Total: 
300,123    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: