CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
19,885
97.71 %
Maghiari: 
20
0.09 %
Romi (Ţigani): 
410
2.01 %
Germani: 
5
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
3
0.01 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Italieni: 
6
0.02 %
Chinezi: 
5
0.02 %
Armeni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
8
0.03 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
20,350    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
20,231
99.41 %
Maghiară: 
12
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
78
0.38 %
Germană: 
2
0.0 %
Turcă: 
3
0.01 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Italiană: 
7
0.03 %
Chineză: 
5
0.02 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
8
0.03 %
Total: 
20,350    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
19,705
96.83 %
Romano-catolică: 
78
0.38 %
Reformată: 
6
0.02 %
Penticostală: 
242
1.18 %
Greco-catolică: 
36
0.17 %
Baptistă: 
83
0.40 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
73
0.35 %
Musulmană: 
8
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
24
0.11 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.0 %
Evanghelică: 
21
0.10 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
12
0.05 %
Altă religie: 
49
0.24 %
Fără religie: 
5
0.02 %
Atei: 
3
0.01 %
Total: 
20,350    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,843
9.05 %
0-14 ani, femei: 
1,645
8.08 %
15-59 ani, barbaţi: 
7,134
35.05 %
15-59 ani, femei: 
7,132
35.04 %
60+ ani, barbaţi: 
1,055
5.18 %
60+ ani, femei: 
1,541
7.57 %
Total: 
20,350    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020