CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,117
99.04 %
Maghiari: 
14
0.13 %
Romi (Ţigani): 
13
0.12 %
Germani: 
7
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.03 %
Turci: 
7
0.06 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Croaţi: 
2
0.01 %
Greci: 
9
0.08 %
Evrei: 
4
0.03 %
Polonezi: 
3
0.02 %
Italieni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
32
0.31 %
Total: 
10,215    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,151
99.37 %
Maghiară: 
11
0.10 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
6
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
7
0.06 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
4
0.03 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
30
0.29 %
Total: 
10,215    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
10,015
98.04 %
Romano-catolică: 
52
0.50 %
Reformată: 
2
0.01 %
Penticostală: 
13
0.12 %
Greco-catolică: 
5
0.04 %
Baptistă: 
48
0.46 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
19
0.18 %
Musulmană: 
42
0.41 %
Creştină după Evanghelie: 
9
0.08 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Mozaică: 
4
0.03 %
Altă religie: 
1
0.0 %
Atei: 
3
0.02 %
Religie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
10,215    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
904
8.84 %
0-14 ani, femei: 
869
8.50 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,230
31.62 %
15-59 ani, femei: 
3,470
33.96 %
60+ ani, barbaţi: 
727
7.11 %
60+ ani, femei: 
1,015
9.93 %
Total: 
10,215    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020