CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
15,067
94.05 %
Maghiari: 
29
0.18 %
Romi (Ţigani): 
896
5.59 %
Ucraineni: 
4
0.02 %
Germani: 
3
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Turci: 
2
0.01 %
Tătari: 
2
0.01 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Italieni: 
7
0.04 %
Alta etnie: 
4
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
16,019    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
15,795
98.60 %
Maghiară: 
15
0.09 %
Rromanes (Ţigănească): 
189
1.17 %
Germană: 
5
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Tătară: 
2
0.01 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Italiană: 
7
0.04 %
Alta limbă maternă: 
2
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
16,019    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
15,852
98.95 %
Romano-catolică: 
29
0.18 %
Reformată: 
17
0.10 %
Penticostală: 
47
0.29 %
Greco-catolică: 
8
0.04 %
Baptistă: 
10
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
11
0.06 %
Musulmană: 
11
0.06 %
Creştină după Evanghelie: 
11
0.06 %
Creştină de rit vechi: 
7
0.04 %
Evanghelică: 
2
0.01 %
Altă religie: 
10
0.06 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Atei: 
1
0.0 %
Religie nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
16,019    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,594
9.95 %
0-14 ani, femei: 
1,453
9.07 %
15-59 ani, barbaţi: 
5,233
32.66 %
15-59 ani, femei: 
5,183
32.35 %
60+ ani, barbaţi: 
1,103
6.88 %
60+ ani, femei: 
1,453
9.07 %
Total: 
16,019    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020