CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
29,291
97.58 %
Maghiari: 
19
0.06 %
Romi (Ţigani): 
505
1.68 %
Ucraineni: 
7
0.02 %
Germani: 
9
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.0 %
Turci: 
25
0.08 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
14
0.04 %
Evrei: 
1
0.0 %
Italieni: 
7
0.02 %
Alta etnie: 
110
0.36 %
Etnie nedeclarată: 
24
0.07 %
Total: 
30,016    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
29,689
98.91 %
Maghiară: 
13
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
127
0.42 %
Ucraineană: 
3
0.0 %
Germană: 
13
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
7
0.02 %
Turcă: 
24
0.07 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Italiană: 
7
0.02 %
Alta limbă maternă: 
129
0.42 %
Total: 
30,016    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
29,321
97.68 %
Romano-catolică: 
192
0.63 %
Reformată: 
4
0.01 %
Penticostală: 
146
0.48 %
Greco-catolică: 
18
0.05 %
Baptistă: 
35
0.11 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
66
0.21 %
Musulmană: 
61
0.20 %
Creştină după Evanghelie: 
49
0.16 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.0 %
Evanghelică: 
60
0.19 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
6
0.01 %
Altă religie: 
32
0.10 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Atei: 
11
0.03 %
Religie nedeclarată: 
11
0.03 %
Total: 
30,016    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,538
8.45 %
0-14 ani, femei: 
2,412
8.03 %
15-59 ani, barbaţi: 
10,011
33.35 %
15-59 ani, femei: 
10,117
33.70 %
60+ ani, barbaţi: 
2,141
7.13 %
60+ ani, femei: 
2,797
9.31 %
Total: 
30,016    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020