CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,869,069
97.02 %
Maghiari: 
5,834
0.30 %
Romi (Ţigani): 
27,322
1.41 %
Ucraineni: 
425
0.02 %
Germani: 
2,358
0.12 %
Ruşi-lipoveni: 
1,141
0.05 %
Turci: 
2,473
0.12 %
Tătari: 
363
0.01 %
Sârbi: 
324
0.01 %
Slovaci: 
49
0.0 %
Bulgari: 
370
0.01 %
Croaţi: 
67
0.0 %
Greci: 
1,592
0.08 %
Evrei: 
2,473
0.12 %
Cehi: 
57
0.0 %
Polonezi: 
246
0.01 %
Italieni: 
646
0.03 %
Chinezi: 
2,038
0.10 %
Armeni: 
815
0.04 %
Ceangăi: 
21
0.0 %
Alta etnie: 
8,106
0.42 %
Etnie nedeclarată: 
545
0.02 %
Total: 
1,926,334    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,897,071
98.48 %
Maghiară: 
5,007
0.25 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,349
0.27 %
Ucraineană: 
286
0.01 %
Germană: 
1,697
0.08 %
Rusă-Lipoveană: 
1,050
0.05 %
Turcă: 
2,120
0.11 %
Tătară: 
256
0.01 %
Sârbă: 
249
0.01 %
Slovacă: 
26
0.0 %
Bulgară: 
301
0.01 %
Croată: 
25
0.0 %
Greacă: 
1,006
0.05 %
Evreiască (Idis): 
433
0.02 %
Cehă: 
25
0.0 %
Poloneză: 
136
0.0 %
Italiană: 
527
0.02 %
Chineză: 
2,050
0.10 %
Armeană: 
333
0.01 %
Alta limbă maternă: 
7,161
0.37 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1,226
0.06 %
Total: 
1,926,334    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,850,414
96.05 %
Romano-catolică: 
23,450
1.21 %
Reformată: 
1,880
0.09 %
Penticostală: 
5,452
0.28 %
Greco-catolică: 
7,558
0.39 %
Baptistă: 
3,810
0.19 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
4,381
0.22 %
Musulmană: 
9,488
0.49 %
Unitariană: 
197
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
2,150
0.11 %
Creştină de rit vechi: 
729
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
761
0.03 %
Evanghelică: 
2,367
0.12 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
381
0.01 %
Mozaică: 
2,564
0.13 %
Altă religie: 
5,087
0.26 %
Fără religie: 
1,068
0.05 %
Atei: 
2,590
0.13 %
Religie nedeclarată: 
2,007
0.10 %
Total: 
1,926,334    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
124,205
6.44 %
0-14 ani, femei: 
118,381
6.14 %
15-59 ani, barbaţi: 
635,620
32.99 %
15-59 ani, femei: 
694,779
36.06 %
60+ ani, barbaţi: 
140,640
7.30 %
60+ ani, femei: 
212,709
11.04 %
Total: 
1,926,334    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020