CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,712,832
95.24 %
Maghiari: 
1,747
0.06 %
Romi (Ţigani): 
48,590
1.70 %
Ucraineni: 
1,609
0.05 %
Germani: 
678
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
25,464
0.89 %
Turci: 
27,914
0.98 %
Tătari: 
23,423
0.82 %
Sârbi: 
57
0.0 %
Slovaci: 
47
0.0 %
Bulgari: 
186
0.0 %
Croaţi: 
21
0.0 %
Greci: 
2,875
0.10 %
Evrei: 
321
0.01 %
Cehi: 
31
0.0 %
Polonezi: 
82
0.0 %
Italieni: 
361
0.01 %
Chinezi: 
19
0.0 %
Armeni: 
522
0.01 %
Ceangăi: 
41
0.0 %
Alta etnie: 
1,299
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
100
0.0 %
Total: 
2,848,219    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,751,916
96.61 %
Maghiară: 
1,402
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
23,361
0.82 %
Ucraineană: 
970
0.03 %
Germană: 
413
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
21,076
0.73 %
Turcă: 
24,707
0.86 %
Tătară: 
20,920
0.73 %
Sârbă: 
36
0.0 %
Slovacă: 
17
0.0 %
Bulgară: 
100
0.0 %
Croată: 
11
0.0 %
Greacă: 
1,762
0.06 %
Evreiască (Idis): 
41
0.0 %
Cehă: 
14
0.0 %
Poloneză: 
42
0.0 %
Italiană: 
249
0.0 %
Chineză: 
22
0.0 %
Armeană: 
275
0.0 %
Alta limbă maternă: 
861
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
24
0.0 %
Total: 
2,848,219    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,728,240
95.78 %
Romano-catolică: 
15,013
0.52 %
Reformată: 
631
0.02 %
Penticostală: 
9,572
0.33 %
Greco-catolică: 
1,186
0.04 %
Baptistă: 
3,050
0.10 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
9,804
0.34 %
Musulmană: 
52,629
1.84 %
Unitariană: 
55
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
1,724
0.06 %
Creştină de rit vechi: 
21,344
0.74 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
137
0.0 %
Evanghelică: 
909
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
86
0.0 %
Mozaică: 
338
0.01 %
Altă religie: 
2,147
0.07 %
Fără religie: 
300
0.01 %
Atei: 
565
0.01 %
Religie nedeclarată: 
489
0.01 %
Total: 
2,848,219    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
257,268
9.03 %
0-14 ani, femei: 
246,292
8.64 %
15-59 ani, barbaţi: 
908,680
31.90 %
15-59 ani, femei: 
899,270
31.57 %
60+ ani, barbaţi: 
233,079
8.18 %
60+ ani, femei: 
303,630
10.66 %
Total: 
2,848,219    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010