CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
128,423
95.67 %
Maghiari: 
60
0.04 %
Romi (Ţigani): 
5,502
4.09 %
Ucraineni: 
13
0.0 %
Germani: 
30
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
11
0.0 %
Turci: 
25
0.01 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
4
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
15
0.01 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
15
0.01 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
107
0.07 %
Etnie nedeclarată: 
5
0.0 %
Total: 
134,227    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
130,786
97.43 %
Maghiară: 
52
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
3,287
2.44 %
Ucraineană: 
12
0.0 %
Germană: 
11
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
7
0.0 %
Turcă: 
25
0.01 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
3
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
12
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
19
0.01 %
Total: 
134,227    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
132,603
98.79 %
Romano-catolică: 
322
0.23 %
Reformată: 
20
0.01 %
Penticostală: 
145
0.10 %
Greco-catolică: 
46
0.03 %
Baptistă: 
22
0.01 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
701
0.52 %
Musulmană: 
39
0.02 %
Unitariană: 
3
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
114
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.0 %
Evanghelică: 
48
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
14
0.01 %
Altă religie: 
41
0.03 %
Fără religie: 
42
0.03 %
Atei: 
24
0.01 %
Religie nedeclarată: 
34
0.02 %
Total: 
134,227    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
10,768
8.02 %
0-14 ani, femei: 
10,546
7.85 %
15-59 ani, barbaţi: 
46,813
34.87 %
15-59 ani, femei: 
49,246
36.68 %
60+ ani, barbaţi: 
7,221
5.37 %
60+ ani, femei: 
9,633
7.17 %
Total: 
134,227    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020