CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
286,332
92.22 %
Maghiari: 
437
0.14 %
Romi (Ţigani): 
2,962
0.95 %
Ucraineni: 
95
0.03 %
Germani: 
197
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
879
0.28 %
Turci: 
9,018
2.90 %
Tătari: 
8,724
2.80 %
Sârbi: 
19
0.0 %
Slovaci: 
13
0.0 %
Bulgari: 
48
0.01 %
Croaţi: 
5
0.0 %
Greci: 
546
0.17 %
Evrei: 
44
0.01 %
Cehi: 
18
0.0 %
Polonezi: 
28
0.0 %
Italieni: 
48
0.01 %
Chinezi: 
9
0.0 %
Armeni: 
394
0.12 %
Ceangăi: 
6
0.0 %
Alta etnie: 
639
0.20 %
Etnie nedeclarată: 
10
0.0 %
Total: 
310,471    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
291,299
93.82 %
Maghiară: 
369
0.11 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,826
0.58 %
Ucraineană: 
57
0.01 %
Germană: 
134
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
606
0.19 %
Turcă: 
7,417
2.38 %
Tătară: 
7,442
2.39 %
Sârbă: 
18
0.0 %
Slovacă: 
5
0.0 %
Bulgară: 
32
0.01 %
Croată: 
4
0.0 %
Greacă: 
388
0.12 %
Evreiască (Idis): 
11
0.0 %
Cehă: 
6
0.0 %
Poloneză: 
19
0.0 %
Italiană: 
34
0.01 %
Chineză: 
8
0.0 %
Armeană: 
238
0.07 %
Alta limbă maternă: 
555
0.17 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
310,471    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
286,392
92.24 %
Romano-catolică: 
2,320
0.74 %
Reformată: 
160
0.05 %
Penticostală: 
418
0.13 %
Greco-catolică: 
365
0.11 %
Baptistă: 
699
0.22 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
516
0.16 %
Musulmană: 
18,245
5.87 %
Unitariană: 
13
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
44
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
345
0.11 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
43
0.01 %
Evanghelică: 
160
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
19
0.0 %
Mozaică: 
44
0.01 %
Altă religie: 
339
0.10 %
Fără religie: 
64
0.02 %
Atei: 
172
0.05 %
Religie nedeclarată: 
113
0.03 %
Total: 
310,471    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
21,515
6.92 %
0-14 ani, femei: 
20,963
6.75 %
15-59 ani, barbaţi: 
105,137
33.86 %
15-59 ani, femei: 
110,227
35.50 %
60+ ani, barbaţi: 
22,672
7.30 %
60+ ani, femei: 
29,957
9.64 %
Total: 
310,471    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020