CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
35,154
80.18 %
Maghiari: 
21
0.04 %
Romi (Ţigani): 
497
1.13 %
Ucraineni: 
11
0.02 %
Germani: 
11
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
40
0.09 %
Turci: 
4,056
9.25 %
Tătari: 
3,987
9.09 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
4
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Greci: 
13
0.02 %
Evrei: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
2
0.0 %
Armeni: 
12
0.02 %
Alta etnie: 
26
0.05 %
Total: 
43,841    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
35,819
81.70 %
Maghiară: 
14
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
275
0.62 %
Ucraineană: 
14
0.03 %
Germană: 
8
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
24
0.05 %
Turcă: 
3,992
9.10 %
Tătară: 
3,653
8.33 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Greacă: 
10
0.02 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Armeană: 
7
0.01 %
Alta limbă maternă: 
18
0.04 %
Total: 
43,841    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
35,312
80.54 %
Romano-catolică: 
142
0.32 %
Reformată: 
4
0.0 %
Penticostală: 
66
0.15 %
Greco-catolică: 
7
0.01 %
Baptistă: 
63
0.14 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
58
0.13 %
Musulmană: 
8,154
18.59 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.0 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.0 %
Evanghelică: 
8
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.0 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
8
0.01 %
Fără religie: 
5
0.01 %
Atei: 
3
0.0 %
Total: 
43,841    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,915
8.92 %
0-14 ani, femei: 
3,703
8.44 %
15-59 ani, barbaţi: 
14,397
32.83 %
15-59 ani, femei: 
14,975
34.15 %
60+ ani, barbaţi: 
3,000
6.84 %
60+ ani, femei: 
3,851
8.78 %
Total: 
43,841    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019