CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,801
90.27 %
Maghiari: 
5
0.04 %
Romi (Ţigani): 
272
2.50 %
Germani: 
1
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
9
0.08 %
Turci: 
62
0.57 %
Tătari: 
705
6.49 %
Bulgari: 
2
0.01 %
Total: 
10,857    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,086
92.89 %
Maghiară: 
4
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
133
1.22 %
Germană: 
1
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
5
0.04 %
Turcă: 
60
0.55 %
Tătară: 
567
5.22 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Total: 
10,857    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
9,694
89.28 %
Romano-catolică: 
31
0.28 %
Penticostală: 
249
2.29 %
Greco-catolică: 
5
0.04 %
Baptistă: 
78
0.71 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.06 %
Musulmană: 
771
7.10 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Evanghelică: 
2
0.01 %
Altă religie: 
17
0.15 %
Atei: 
2
0.01 %
Total: 
10,857    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,110
10.22 %
0-14 ani, femei: 
1,189
10.95 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,733
34.38 %
15-59 ani, femei: 
3,650
33.61 %
60+ ani, barbaţi: 
494
4.55 %
60+ ani, femei: 
681
6.27 %
Total: 
10,857    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019