CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
17,841
94.32 %
Maghiari: 
36
0.19 %
Romi (Ţigani): 
186
0.98 %
Ucraineni: 
5
0.02 %
Germani: 
4
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
190
1.00 %
Turci: 
546
2.88 %
Tătari: 
35
0.18 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Italieni: 
20
0.10 %
Alta etnie: 
12
0.06 %
Etnie nedeclarată: 
38
0.20 %
Total: 
18,915    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
18,325
96.88 %
Maghiară: 
27
0.14 %
Rromanes (Ţigănească): 
15
0.07 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
2
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
101
0.53 %
Turcă: 
392
2.07 %
Tătară: 
21
0.11 %
Italiană: 
18
0.09 %
Alta limbă maternă: 
13
0.06 %
Total: 
18,915    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
17,745
93.81 %
Romano-catolică: 
250
1.32 %
Reformată: 
7
0.03 %
Penticostală: 
78
0.41 %
Greco-catolică: 
17
0.08 %
Baptistă: 
33
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
10
0.05 %
Musulmană: 
583
3.08 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.0 %
Creştină de rit vechi: 
61
0.32 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Altă religie: 
31
0.16 %
Fără religie: 
4
0.02 %
Atei: 
3
0.01 %
Religie nedeclarată: 
90
0.47 %
Total: 
18,915    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,103
11.11 %
0-14 ani, femei: 
2,036
10.76 %
15-59 ani, barbaţi: 
6,350
33.57 %
15-59 ani, femei: 
6,349
33.56 %
60+ ani, barbaţi: 
893
4.72 %
60+ ani, femei: 
1,184
6.25 %
Total: 
18,915    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020