CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
12,175
92.69 %
Maghiari: 
10
0.07 %
Romi (Ţigani): 
117
0.89 %
Germani: 
6
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
21
0.15 %
Turci: 
357
2.71 %
Tătari: 
442
3.36 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
2
0.01 %
Total: 
13,134    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
12,317
93.77 %
Maghiară: 
8
0.06 %
Rromanes (Ţigănească): 
73
0.55 %
Germană: 
6
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
11
0.08 %
Turcă: 
301
2.29 %
Tătară: 
406
3.09 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
9
0.06 %
Total: 
13,134    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
12,129
92.34 %
Romano-catolică: 
71
0.54 %
Reformată: 
2
0.01 %
Penticostală: 
19
0.14 %
Greco-catolică: 
9
0.06 %
Baptistă: 
17
0.12 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8
0.06 %
Musulmană: 
855
6.50 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
5
0.03 %
Evanghelică: 
2
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Altă religie: 
7
0.05 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Religie nedeclarată: 
5
0.03 %
Total: 
13,134    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,299
9.89 %
0-14 ani, femei: 
1,263
9.61 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,223
32.15 %
15-59 ani, femei: 
4,251
32.36 %
60+ ani, barbaţi: 
916
6.97 %
60+ ani, femei: 
1,182
8.99 %
Total: 
13,134    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020