CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
5,936
83.49 %
Maghiari: 
11
0.15 %
Romi (Ţigani): 
44
0.61 %
Ucraineni: 
6
0.08 %
Germani: 
2
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Turci: 
361
5.07 %
Tătari: 
743
10.45 %
Slovaci: 
2
0.02 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Armeni: 
1
0.01 %
Total: 
7,109    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,040
84.96 %
Maghiară: 
9
0.12 %
Rromanes (Ţigănească): 
32
0.45 %
Ucraineană: 
6
0.08 %
Germană: 
4
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.04 %
Turcă: 
282
3.96 %
Tătară: 
729
10.25 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Armeană: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.02 %
Total: 
7,109    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
5,854
82.34 %
Romano-catolică: 
25
0.35 %
Reformată: 
4
0.05 %
Penticostală: 
33
0.46 %
Greco-catolică: 
2
0.02 %
Baptistă: 
1
0.01 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
47
0.66 %
Musulmană: 
1,128
15.86 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.04 %
Evanghelică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
8
0.11 %
Fără religie: 
1
0.01 %
Atei: 
2
0.02 %
Total: 
7,109    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
625
8.79 %
0-14 ani, femei: 
578
8.13 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,328
32.74 %
15-59 ani, femei: 
2,317
32.59 %
60+ ani, barbaţi: 
526
7.39 %
60+ ani, femei: 
735
10.33 %
Total: 
7,109    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020