CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,973
90.71 %
Maghiari: 
5
0.09 %
Romi (Ţigani): 
3
0.05 %
Germani: 
1
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
4
0.07 %
Turci: 
48
0.87 %
Tătari: 
439
8.00 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
8
0.14 %
Total: 
5,482    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
5,029
91.73 %
Maghiară: 
3
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.05 %
Turcă: 
36
0.65 %
Tătară: 
400
7.29 %
Slovacă: 
1
0.01 %
Bulgară: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
9
0.16 %
Total: 
5,482    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,792
87.41 %
Romano-catolică: 
32
0.58 %
Reformată: 
1
0.01 %
Penticostală: 
114
2.07 %
Greco-catolică: 
4
0.07 %
Baptistă: 
19
0.34 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8
0.14 %
Musulmană: 
490
8.93 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.07 %
Altă religie: 
4
0.07 %
Religie nedeclarată: 
12
0.21 %
Total: 
5,482    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
557
10.16 %
0-14 ani, femei: 
513
9.35 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,887
34.42 %
15-59 ani, femei: 
1,785
32.56 %
60+ ani, barbaţi: 
334
6.09 %
60+ ani, femei: 
406
7.40 %
Total: 
5,482    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020