CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,346
87.08 %
Maghiari: 
4
0.14 %
Romi (Ţigani): 
7
0.25 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.18 %
Turci: 
195
7.23 %
Tătari: 
136
5.04 %
Slovaci: 
1
0.03 %
Total: 
2,694    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,353
87.34 %
Maghiară: 
5
0.18 %
Rusă-Lipoveană: 
5
0.18 %
Turcă: 
194
7.20 %
Tătară: 
136
5.04 %
Slovacă: 
1
0.03 %
Total: 
2,694    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,345
87.04 %
Romano-catolică: 
12
0.44 %
Greco-catolică: 
1
0.03 %
Musulmană: 
330
12.24 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.14 %
Atei: 
1
0.03 %
Total: 
2,694    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
344
12.76 %
0-14 ani, femei: 
314
11.65 %
15-59 ani, barbaţi: 
828
30.73 %
15-59 ani, femei: 
763
28.32 %
60+ ani, barbaţi: 
200
7.42 %
60+ ani, femei: 
245
9.09 %
Total: 
2,694    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019