CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
9,314
92.47 %
Maghiari: 
5
0.04 %
Romi (Ţigani): 
269
2.67 %
Ucraineni: 
3
0.02 %
Germani: 
30
0.29 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.02 %
Turci: 
106
1.05 %
Tătari: 
335
3.32 %
Greci: 
1
0.0 %
Cehi: 
3
0.02 %
Italieni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Total: 
10,072    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
9,511
94.43 %
Maghiară: 
9
0.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
181
1.79 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
13
0.12 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
84
0.83 %
Tătară: 
271
2.69 %
Greacă: 
1
0.0 %
Total: 
10,072    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
9,210
91.44 %
Romano-catolică: 
302
2.99 %
Reformată: 
1
0.0 %
Penticostală: 
5
0.04 %
Greco-catolică: 
20
0.19 %
Baptistă: 
3
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
17
0.16 %
Musulmană: 
509
5.05 %
Altă religie: 
2
0.01 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Atei: 
2
0.01 %
Total: 
10,072    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,007
9.99 %
0-14 ani, femei: 
1,016
10.08 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,334
33.10 %
15-59 ani, femei: 
3,287
32.63 %
60+ ani, barbaţi: 
630
6.25 %
60+ ani, femei: 
798
7.92 %
Total: 
10,072    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020