CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,967
96.86 %
Maghiari: 
3
0.09 %
Romi (Ţigani): 
6
0.19 %
Ucraineni: 
1
0.03 %
Germani: 
2
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.03 %
Turci: 
30
0.97 %
Tătari: 
52
1.69 %
Bulgari: 
1
0.03 %
Total: 
3,063    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,979
97.25 %
Maghiară: 
2
0.06 %
Rromanes (Ţigănească): 
1
0.03 %
Germană: 
1
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.03 %
Turcă: 
30
0.97 %
Tătară: 
49
1.59 %
Total: 
3,063    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,895
94.51 %
Romano-catolică: 
31
1.01 %
Penticostală: 
10
0.32 %
Greco-catolică: 
3
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
32
1.04 %
Musulmană: 
82
2.67 %
Creştină după Evanghelie: 
5
0.16 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.13 %
Altă religie: 
1
0.03 %
Total: 
3,063    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
361
11.78 %
0-14 ani, femei: 
340
11.10 %
15-59 ani, barbaţi: 
966
31.53 %
15-59 ani, femei: 
904
29.51 %
60+ ani, barbaţi: 
209
6.82 %
60+ ani, femei: 
283
9.23 %
Total: 
3,063    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019