CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
295,924
99.01 %
Maghiari: 
205
0.06 %
Romi (Ţigani): 
1,483
0.49 %
Ucraineni: 
76
0.02 %
Germani: 
114
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
290
0.09 %
Turci: 
78
0.02 %
Tătari: 
8
0.0 %
Sârbi: 
6
0.0 %
Bulgari: 
14
0.0 %
Greci: 
247
0.08 %
Evrei: 
115
0.03 %
Cehi: 
4
0.0 %
Polonezi: 
8
0.0 %
Italieni: 
61
0.02 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
45
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
160
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
18
0.0 %
Total: 
298,861    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
297,758
99.63 %
Maghiară: 
173
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
384
0.12 %
Ucraineană: 
37
0.01 %
Germană: 
62
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
160
0.05 %
Turcă: 
54
0.01 %
Tătară: 
5
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
9
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
98
0.03 %
Evreiască (Idis): 
12
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
24
0.0 %
Chineză: 
6
0.0 %
Armeană: 
8
0.0 %
Alta limbă maternă: 
53
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
14
0.0 %
Total: 
298,861    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
293,308
98.14 %
Romano-catolică: 
1,733
0.57 %
Reformată: 
90
0.03 %
Penticostală: 
1,127
0.37 %
Greco-catolică: 
197
0.06 %
Baptistă: 
345
0.11 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
566
0.18 %
Musulmană: 
124
0.04 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
260
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
308
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
18
0.0 %
Evanghelică: 
95
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
11
0.0 %
Mozaică: 
123
0.04 %
Altă religie: 
312
0.10 %
Fără religie: 
42
0.01 %
Atei: 
143
0.04 %
Religie nedeclarată: 
57
0.01 %
Total: 
298,861    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
23,615
7.90 %
0-14 ani, femei: 
22,770
7.61 %
15-59 ani, barbaţi: 
105,897
35.43 %
15-59 ani, femei: 
108,964
36.45 %
60+ ani, barbaţi: 
16,456
5.50 %
60+ ani, femei: 
21,159
7.07 %
Total: 
298,861    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020