CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
40,467
96.13 %
Maghiari: 
24
0.05 %
Romi (Ţigani): 
1,540
3.65 %
Ucraineni: 
2
0.0 %
Germani: 
5
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.0 %
Turci: 
2
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Greci: 
5
0.01 %
Evrei: 
17
0.04 %
Italieni: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
23
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
42,094    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
41,163
97.78 %
Maghiară: 
16
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
896
2.12 %
Ucraineană: 
2
0.0 %
Germană: 
2
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Turcă: 
3
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
4
0.0 %
Italiană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
3
0.0 %
Total: 
42,094    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
41,391
98.32 %
Romano-catolică: 
91
0.21 %
Reformată: 
8
0.01 %
Penticostală: 
229
0.54 %
Greco-catolică: 
5
0.01 %
Baptistă: 
35
0.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
194
0.46 %
Musulmană: 
6
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
16
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
41
0.09 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.0 %
Evanghelică: 
17
0.04 %
Mozaică: 
22
0.05 %
Altă religie: 
20
0.04 %
Fără religie: 
4
0.0 %
Atei: 
8
0.01 %
Religie nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
42,094    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,954
9.39 %
0-14 ani, femei: 
3,880
9.21 %
15-59 ani, barbaţi: 
13,472
32.00 %
15-59 ani, femei: 
14,309
33.99 %
60+ ani, barbaţi: 
2,766
6.57 %
60+ ani, femei: 
3,713
8.82 %
Total: 
42,094    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020