CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
230,843
90.00 %
Maghiari: 
135
0.05 %
Romi (Ţigani): 
2,272
0.88 %
Ucraineni: 
1,279
0.49 %
Germani: 
83
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
16,350
6.37 %
Turci: 
3,334
1.29 %
Tătari: 
179
0.06 %
Sârbi: 
8
0.0 %
Slovaci: 
10
0.0 %
Bulgari: 
61
0.02 %
Croaţi: 
14
0.0 %
Greci: 
1,680
0.65 %
Evrei: 
21
0.0 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
18
0.0 %
Italieni: 
134
0.05 %
Armeni: 
10
0.0 %
Alta etnie: 
51
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
8
0.0 %
Total: 
256,492    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
236,498
92.20 %
Maghiară: 
88
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
755
0.29 %
Ucraineană: 
764
0.29 %
Germană: 
43
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
14,121
5.50 %
Turcă: 
2,818
1.09 %
Tătară: 
128
0.04 %
Sârbă: 
6
0.0 %
Slovacă: 
5
0.0 %
Bulgară: 
27
0.01 %
Croată: 
5
0.0 %
Greacă: 
1,096
0.42 %
Cehă: 
4
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
92
0.03 %
Alta limbă maternă: 
38
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
256,492    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
237,022
92.40 %
Romano-catolică: 
675
0.26 %
Reformată: 
40
0.01 %
Penticostală: 
221
0.08 %
Greco-catolică: 
92
0.03 %
Baptistă: 
281
0.10 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
544
0.21 %
Musulmană: 
3,704
1.44 %
Unitariană: 
3
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
72
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
13,326
5.19 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.0 %
Evanghelică: 
29
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
3
0.0 %
Mozaică: 
20
0.0 %
Altă religie: 
384
0.14 %
Fără religie: 
19
0.0 %
Atei: 
35
0.01 %
Religie nedeclarată: 
18
0.0 %
Total: 
256,492    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
23,578
9.19 %
0-14 ani, femei: 
22,410
8.73 %
15-59 ani, barbaţi: 
84,694
33.02 %
15-59 ani, femei: 
81,474
31.76 %
60+ ani, barbaţi: 
19,724
7.68 %
60+ ani, femei: 
24,612
9.59 %
Total: 
256,492    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010