CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
84,773
92.26 %
Maghiari: 
69
0.07 %
Romi (Ţigani): 
1,260
1.37 %
Ucraineni: 
615
0.66 %
Germani: 
57
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
3,129
3.40 %
Turci: 
1,274
1.38 %
Tătari: 
149
0.16 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Slovaci: 
9
0.0 %
Bulgari: 
32
0.03 %
Croaţi: 
10
0.01 %
Greci: 
412
0.44 %
Evrei: 
20
0.02 %
Polonezi: 
7
0.0 %
Italieni: 
25
0.02 %
Armeni: 
7
0.0 %
Alta etnie: 
22
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
91,875    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
88,179
95.97 %
Maghiară: 
51
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
417
0.45 %
Ucraineană: 
252
0.27 %
Germană: 
22
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
1,668
1.81 %
Turcă: 
953
1.03 %
Tătară: 
91
0.09 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Slovacă: 
4
0.0 %
Bulgară: 
9
0.0 %
Croată: 
2
0.0 %
Greacă: 
182
0.19 %
Italiană: 
18
0.01 %
Alta limbă maternă: 
25
0.02 %
Total: 
91,875    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
88,269
96.07 %
Romano-catolică: 
347
0.37 %
Reformată: 
12
0.01 %
Penticostală: 
58
0.06 %
Greco-catolică: 
73
0.07 %
Baptistă: 
155
0.16 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
90
0.09 %
Musulmană: 
1,433
1.55 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
36
0.03 %
Creştină de rit vechi: 
1,184
1.28 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.0 %
Evanghelică: 
13
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.0 %
Mozaică: 
20
0.02 %
Altă religie: 
137
0.14 %
Fără religie: 
10
0.01 %
Atei: 
23
0.02 %
Religie nedeclarată: 
10
0.01 %
Total: 
91,875    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
7,820
8.51 %
0-14 ani, femei: 
7,547
8.21 %
15-59 ani, barbaţi: 
33,254
36.19 %
15-59 ani, femei: 
33,720
36.70 %
60+ ani, barbaţi: 
4,200
4.57 %
60+ ani, femei: 
5,334
5.80 %
Total: 
91,875    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020