CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,569
98.05 %
Maghiari: 
2
0.07 %
Romi (Ţigani): 
48
1.83 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.03 %
Total: 
2,620    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,616
99.84 %
Maghiară: 
2
0.07 %
Germană: 
1
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.03 %
Total: 
2,620    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,587
98.74 %
Romano-catolică: 
2
0.07 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
30
1.14 %
Atei: 
1
0.03 %
Total: 
2,620    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
261
9.96 %
0-14 ani, femei: 
264
10.07 %
15-59 ani, barbaţi: 
821
31.33 %
15-59 ani, femei: 
730
27.86 %
60+ ani, barbaţi: 
247
9.42 %
60+ ani, femei: 
297
11.33 %
Total: 
2,620    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018