CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,837
54.72 %
Maghiari: 
4
0.07 %
Ucraineni: 
5
0.09 %
Germani: 
1
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
2,330
44.94 %
Turci: 
3
0.05 %
Slovaci: 
1
0.01 %
Bulgari: 
1
0.01 %
Croaţi: 
1
0.01 %
Cehi: 
1
0.01 %
Total: 
5,184    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,961
57.11 %
Maghiară: 
2
0.03 %
Ucraineană: 
4
0.07 %
Germană: 
1
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
2,209
42.61 %
Turcă: 
3
0.05 %
Slovacă: 
1
0.01 %
Croată: 
2
0.03 %
Cehă: 
1
0.01 %
Total: 
5,184    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,472
47.68 %
Baptistă: 
3
0.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
305
5.88 %
Musulmană: 
3
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
2,381
45.92 %
Evanghelică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
17
0.32 %
Fără religie: 
1
0.01 %
Atei: 
1
0.01 %
Total: 
5,184    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
446
8.60 %
0-14 ani, femei: 
447
8.62 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,598
30.82 %
15-59 ani, femei: 
1,569
30.26 %
60+ ani, barbaţi: 
482
9.29 %
60+ ani, femei: 
642
12.38 %
Total: 
5,184    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018