CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,250
88.06 %
Maghiari: 
4
0.08 %
Romi (Ţigani): 
1
0.02 %
Ucraineni: 
43
0.89 %
Ruşi-lipoveni: 
499
10.33 %
Turci: 
24
0.49 %
Bulgari: 
2
0.04 %
Croaţi: 
1
0.02 %
Polonezi: 
1
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
4,826    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,435
91.89 %
Maghiară: 
1
0.02 %
Ucraineană: 
16
0.33 %
Rusă-Lipoveană: 
370
7.66 %
Turcă: 
3
0.06 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
4,826    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
4,325
89.61 %
Reformată: 
1
0.02 %
Baptistă: 
1
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.06 %
Musulmană: 
25
0.51 %
Unitariană: 
1
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
469
9.71 %
Religie nedeclarată: 
1
0.02 %
Total: 
4,826    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
396
8.20 %
0-14 ani, femei: 
417
8.64 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,534
31.78 %
15-59 ani, femei: 
1,423
29.48 %
60+ ani, barbaţi: 
489
10.13 %
60+ ani, femei: 
567
11.74 %
Total: 
4,826    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020