CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
100,510
98.68 %
Maghiari: 
52
0.05 %
Romi (Ţigani): 
1,093
1.07 %
Ucraineni: 
6
0.0 %
Germani: 
27
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
7
0.0 %
Turci: 
22
0.02 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Greci: 
5
0.0 %
Evrei: 
22
0.02 %
Polonezi: 
7
0.0 %
Italieni: 
18
0.01 %
Chinezi: 
2
0.0 %
Armeni: 
22
0.02 %
Alta etnie: 
54
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
101,854    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
101,263
99.41 %
Maghiară: 
39
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
450
0.44 %
Ucraineană: 
3
0.0 %
Germană: 
18
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.0 %
Turcă: 
20
0.01 %
Tătară: 
1
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
6
0.0 %
Poloneză: 
4
0.0 %
Italiană: 
17
0.01 %
Chineză: 
2
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
17
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
101,854    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
100,220
98.39 %
Romano-catolică: 
679
0.66 %
Reformată: 
20
0.01 %
Penticostală: 
97
0.09 %
Greco-catolică: 
29
0.02 %
Baptistă: 
37
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
153
0.15 %
Musulmană: 
44
0.04 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
191
0.18 %
Creştină de rit vechi: 
105
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.0 %
Evanghelică: 
96
0.09 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
19
0.01 %
Mozaică: 
24
0.02 %
Altă religie: 
85
0.08 %
Fără religie: 
17
0.01 %
Atei: 
22
0.02 %
Religie nedeclarată: 
12
0.01 %
Total: 
101,854    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
8,392
8.23 %
0-14 ani, femei: 
7,826
7.68 %
15-59 ani, barbaţi: 
36,528
35.86 %
15-59 ani, femei: 
38,818
38.11 %
60+ ani, barbaţi: 
4,412
4.33 %
60+ ani, femei: 
5,878
5.77 %
Total: 
101,854    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020