CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
283,526
95.60 %
Maghiari: 
81
0.02 %
Romi (Ţigani): 
12,182
4.10 %
Ucraineni: 
12
0.0 %
Germani: 
26
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
602
0.20 %
Turci: 
36
0.01 %
Tătari: 
11
0.0 %
Sârbi: 
6
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Croaţi: 
3
0.0 %
Greci: 
13
0.0 %
Evrei: 
4
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
15
0.0 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
38
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
5
0.0 %
Total: 
296,572    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
286,192
96.50 %
Maghiară: 
49
0.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
9,661
3.25 %
Ucraineană: 
8
0.0 %
Germană: 
17
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
545
0.18 %
Turcă: 
31
0.01 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Greacă: 
11
0.0 %
Evreiască (Idis): 
3
0.0 %
Italiană: 
16
0.0 %
Chineză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
30
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
296,572    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
292,055
98.47 %
Romano-catolică: 
268
0.09 %
Reformată: 
49
0.01 %
Penticostală: 
1,508
0.50 %
Greco-catolică: 
62
0.02 %
Baptistă: 
120
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,276
0.43 %
Musulmană: 
67
0.02 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
26
0.0 %
Creştină de rit vechi: 
529
0.17 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
10
0.0 %
Evanghelică: 
121
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.0 %
Mozaică: 
5
0.0 %
Altă religie: 
263
0.08 %
Fără religie: 
46
0.01 %
Atei: 
59
0.01 %
Religie nedeclarată: 
105
0.03 %
Total: 
296,572    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
28,165
9.49 %
0-14 ani, femei: 
26,857
9.05 %
15-59 ani, barbaţi: 
90,986
30.67 %
15-59 ani, femei: 
88,079
29.69 %
60+ ani, barbaţi: 
27,210
9.17 %
60+ ani, femei: 
35,275
11.89 %
Total: 
296,572    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010