CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
51,424
97.56 %
Maghiari: 
22
0.04 %
Romi (Ţigani): 
1,177
2.23 %
Ucraineni: 
4
0.0 %
Germani: 
8
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
7
0.01 %
Turci: 
22
0.04 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Greci: 
4
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
11
0.02 %
Chinezi: 
1
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
18
0.03 %
Etnie nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
52,710    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
52,001
98.65 %
Maghiară: 
17
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
627
1.18 %
Ucraineană: 
3
0.0 %
Germană: 
4
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
4
0.0 %
Turcă: 
21
0.03 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Greacă: 
5
0.0 %
Italiană: 
12
0.02 %
Chineză: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
12
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
52,710    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
51,985
98.62 %
Romano-catolică: 
99
0.18 %
Reformată: 
15
0.02 %
Penticostală: 
54
0.10 %
Greco-catolică: 
17
0.03 %
Baptistă: 
7
0.01 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
208
0.39 %
Musulmană: 
32
0.06 %
Creştină după Evanghelie: 
6
0.01 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.01 %
Evanghelică: 
33
0.06 %
Altă religie: 
94
0.17 %
Fără religie: 
36
0.06 %
Atei: 
31
0.05 %
Religie nedeclarată: 
85
0.16 %
Total: 
52,710    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
4,574
8.67 %
0-14 ani, femei: 
4,358
8.26 %
15-59 ani, barbaţi: 
19,694
37.36 %
15-59 ani, femei: 
19,460
36.91 %
60+ ani, barbaţi: 
1,999
3.79 %
60+ ani, femei: 
2,625
4.98 %
Total: 
52,710    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020