CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
31,700
95.21 %
Maghiari: 
12
0.03 %
Romi (Ţigani): 
1,503
4.51 %
Germani: 
9
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
55
0.16 %
Turci: 
4
0.01 %
Tătari: 
5
0.01 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
3
0.0 %
Total: 
33,294    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
31,952
95.96 %
Maghiară: 
9
0.02 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,291
3.87 %
Germană: 
6
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
27
0.08 %
Turcă: 
4
0.01 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
33,294    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
32,854
98.67 %
Romano-catolică: 
58
0.17 %
Reformată: 
7
0.02 %
Penticostală: 
54
0.16 %
Greco-catolică: 
4
0.01 %
Baptistă: 
73
0.21 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
187
0.56 %
Musulmană: 
8
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.0 %
Creştină de rit vechi: 
15
0.04 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Mozaică: 
3
0.0 %
Altă religie: 
19
0.05 %
Atei: 
10
0.03 %
Total: 
33,294    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,340
10.03 %
0-14 ani, femei: 
3,196
9.59 %
15-59 ani, barbaţi: 
10,895
32.72 %
15-59 ani, femei: 
11,084
33.29 %
60+ ani, barbaţi: 
2,056
6.17 %
60+ ani, femei: 
2,723
8.17 %
Total: 
33,294    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020