CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
811,194
97.74 %
Maghiari: 
655
0.07 %
Romi (Ţigani): 
16,781
2.02 %
Ucraineni: 
38
0.0 %
Germani: 
291
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
93
0.01 %
Turci: 
147
0.01 %
Tătari: 
9
0.0 %
Sârbi: 
15
0.0 %
Slovaci: 
8
0.0 %
Bulgari: 
24
0.0 %
Croaţi: 
2
0.0 %
Greci: 
145
0.01 %
Evrei: 
75
0.0 %
Cehi: 
12
0.0 %
Polonezi: 
17
0.0 %
Italieni: 
84
0.01 %
Chinezi: 
8
0.0 %
Armeni: 
25
0.0 %
Ceangăi: 
11
0.0 %
Alta etnie: 
265
0.03 %
Etnie nedeclarată: 
46
0.0 %
Total: 
829,945    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
822,687
99.12 %
Maghiară: 
577
0.06 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,899
0.71 %
Ucraineană: 
24
0.0 %
Germană: 
181
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
84
0.01 %
Turcă: 
132
0.01 %
Tătară: 
7
0.0 %
Sârbă: 
11
0.0 %
Slovacă: 
4
0.0 %
Bulgară: 
12
0.0 %
Croată: 
2
0.0 %
Greacă: 
63
0.0 %
Evreiască (Idis): 
8
0.0 %
Cehă: 
4
0.0 %
Poloneză: 
8
0.0 %
Italiană: 
58
0.0 %
Chineză: 
8
0.0 %
Armeană: 
7
0.0 %
Alta limbă maternă: 
153
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
16
0.0 %
Total: 
829,945    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
806,832
97.21 %
Romano-catolică: 
2,326
0.28 %
Reformată: 
219
0.02 %
Penticostală: 
4,953
0.59 %
Greco-catolică: 
579
0.06 %
Baptistă: 
1,169
0.14 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
5,607
0.67 %
Musulmană: 
259
0.03 %
Unitariană: 
21
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
4,486
0.54 %
Creştină de rit vechi: 
132
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
102
0.01 %
Evanghelică: 
1,717
0.20 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
57
0.0 %
Mozaică: 
80
0.0 %
Altă religie: 
406
0.04 %
Fără religie: 
274
0.03 %
Atei: 
350
0.04 %
Religie nedeclarată: 
376
0.04 %
Total: 
829,945    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
69,262
8.34 %
0-14 ani, femei: 
66,871
8.05 %
15-59 ani, barbaţi: 
263,508
31.75 %
15-59 ani, femei: 
261,512
31.50 %
60+ ani, barbaţi: 
70,369
8.47 %
60+ ani, femei: 
98,423
11.85 %
Total: 
829,945    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010