CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
38,201
98.48 %
Maghiari: 
56
0.14 %
Romi (Ţigani): 
422
1.08 %
Ucraineni: 
5
0.01 %
Germani: 
30
0.07 %
Ruşi-lipoveni: 
8
0.02 %
Turci: 
1
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
4
0.01 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
16
0.04 %
Evrei: 
6
0.01 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
6
0.01 %
Armeni: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
18
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
6
0.01 %
Total: 
38,789    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
38,529
99.32 %
Maghiară: 
43
0.11 %
Rromanes (Ţigănească): 
151
0.38 %
Ucraineană: 
3
0.0 %
Germană: 
19
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
11
0.02 %
Turcă: 
2
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
5
0.01 %
Italiană: 
6
0.01 %
Alta limbă maternă: 
12
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
38,789    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
37,316
96.20 %
Romano-catolică: 
458
1.18 %
Reformată: 
28
0.07 %
Penticostală: 
265
0.68 %
Greco-catolică: 
56
0.14 %
Baptistă: 
42
0.10 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
424
1.09 %
Musulmană: 
6
0.01 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
54
0.13 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
21
0.05 %
Evanghelică: 
27
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6
0.01 %
Mozaică: 
5
0.01 %
Altă religie: 
31
0.07 %
Fără religie: 
11
0.02 %
Atei: 
26
0.06 %
Religie nedeclarată: 
12
0.03 %
Total: 
38,789    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,662
6.86 %
0-14 ani, femei: 
2,566
6.61 %
15-59 ani, barbaţi: 
13,492
34.78 %
15-59 ani, femei: 
12,972
33.44 %
60+ ani, barbaţi: 
2,890
7.45 %
60+ ani, femei: 
4,207
10.84 %
Total: 
38,789    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010