CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
18,163
99.80 %
Maghiari: 
12
0.06 %
Romi (Ţigani): 
4
0.02 %
Germani: 
4
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.01 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
2
0.01 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
2
0.01 %
Evrei: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
2
0.01 %
Armeni: 
2
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Total: 
18,199    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
18,174
99.86 %
Maghiară: 
9
0.04 %
Germană: 
2
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
2
0.01 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Poloneză: 
4
0.02 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
1
0.0 %
Total: 
18,199    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
18,008
98.95 %
Romano-catolică: 
42
0.23 %
Reformată: 
1
0.0 %
Penticostală: 
5
0.02 %
Greco-catolică: 
12
0.06 %
Baptistă: 
7
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
49
0.26 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
54
0.29 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.01 %
Evanghelică: 
7
0.03 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
1
0.0 %
Atei: 
7
0.03 %
Religie nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
18,199    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,332
7.31 %
0-14 ani, femei: 
1,310
7.19 %
15-59 ani, barbaţi: 
6,049
33.23 %
15-59 ani, femei: 
5,723
31.44 %
60+ ani, barbaţi: 
1,596
8.76 %
60+ ani, femei: 
2,189
12.02 %
Total: 
18,199    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010