CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,368
99.09 %
Maghiari: 
25
0.23 %
Romi (Ţigani): 
44
0.42 %
Germani: 
15
0.14 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Greci: 
2
0.01 %
Evrei: 
1
0.0 %
Italieni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
1
0.0 %
Total: 
10,463    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,424
99.62 %
Maghiară: 
25
0.23 %
Germană: 
9
0.08 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Total: 
10,463    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
10,202
97.50 %
Romano-catolică: 
50
0.47 %
Reformată: 
14
0.13 %
Penticostală: 
35
0.33 %
Greco-catolică: 
23
0.21 %
Baptistă: 
29
0.27 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
29
0.27 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
8
0.07 %
Evanghelică: 
31
0.29 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
28
0.26 %
Fără religie: 
1
0.0 %
Atei: 
5
0.04 %
Religie nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
10,463    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
749
7.15 %
0-14 ani, femei: 
682
6.51 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,290
31.44 %
15-59 ani, femei: 
3,413
32.61 %
60+ ani, barbaţi: 
924
8.83 %
60+ ani, femei: 
1,405
13.42 %
Total: 
10,463    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019