CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,407
100.0 %
Total: 
2,407    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,407
100.0 %
Total: 
2,407    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,382
98.96 %
Romano-catolică: 
2
0.08 %
Penticostală: 
1
0.04 %
Baptistă: 
15
0.62 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
7
0.29 %
Total: 
2,407    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
222
9.22 %
0-14 ani, femei: 
202
8.39 %
15-59 ani, barbaţi: 
781
32.44 %
15-59 ani, femei: 
725
30.12 %
60+ ani, barbaţi: 
187
7.76 %
60+ ani, femei: 
290
12.04 %
Total: 
2,407    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020