CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
48,153
95.36 %
Maghiari: 
18
0.03 %
Romi (Ţigani): 
2,278
4.51 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
11
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
4
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
7
0.01 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
2
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
11
0.02 %
Total: 
50,496    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
49,310
97.65 %
Maghiară: 
12
0.02 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,136
2.24 %
Germană: 
9
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
4
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
5
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
11
0.02 %
Total: 
50,496    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
49,278
97.58 %
Romano-catolică: 
36
0.07 %
Reformată: 
5
0.0 %
Penticostală: 
7
0.01 %
Greco-catolică: 
7
0.01 %
Baptistă: 
291
0.57 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
534
1.05 %
Musulmană: 
7
0.01 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
191
0.37 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
85
0.16 %
Fără religie: 
21
0.04 %
Atei: 
11
0.02 %
Religie nedeclarată: 
20
0.03 %
Total: 
50,496    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
4,235
8.38 %
0-14 ani, femei: 
3,952
7.82 %
15-59 ani, barbaţi: 
17,966
35.57 %
15-59 ani, femei: 
18,808
37.24 %
60+ ani, barbaţi: 
2,387
4.72 %
60+ ani, femei: 
3,148
6.23 %
Total: 
50,496    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020