CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
67,140
95.86 %
Maghiari: 
40
0.05 %
Romi (Ţigani): 
2,418
3.45 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
16
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
14
0.01 %
Turci: 
367
0.52 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Greci: 
2
0.0 %
Evrei: 
2
0.0 %
Polonezi: 
4
0.0 %
Italieni: 
4
0.0 %
Chinezi: 
6
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
10
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
5
0.0 %
Total: 
70,039    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
68,183
97.35 %
Maghiară: 
25
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,625
2.32 %
Germană: 
10
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
9
0.01 %
Turcă: 
165
0.23 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
5
0.0 %
Chineză: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
5
0.0 %
Total: 
70,039    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
69,182
98.77 %
Romano-catolică: 
149
0.21 %
Reformată: 
6
0.0 %
Penticostală: 
145
0.20 %
Greco-catolică: 
23
0.03 %
Baptistă: 
40
0.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
110
0.15 %
Musulmană: 
271
0.38 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
29
0.04 %
Creştină de rit vechi: 
4
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.0 %
Evanghelică: 
6
0.0 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
32
0.04 %
Fără religie: 
2
0.0 %
Atei: 
14
0.01 %
Religie nedeclarată: 
23
0.03 %
Total: 
70,039    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
6,550
9.35 %
0-14 ani, femei: 
6,195
8.84 %
15-59 ani, barbaţi: 
23,594
33.68 %
15-59 ani, femei: 
25,153
35.91 %
60+ ani, barbaţi: 
3,674
5.24 %
60+ ani, femei: 
4,873
6.95 %
Total: 
70,039    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019