CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
25,115
92.29 %
Maghiari: 
12
0.04 %
Romi (Ţigani): 
1,982
7.28 %
Germani: 
1
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.01 %
Turci: 
80
0.29 %
Bulgari: 
6
0.02 %
Greci: 
2
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
8
0.02 %
Total: 
27,213    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
26,263
96.50 %
Maghiară: 
12
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
879
3.23 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Turcă: 
44
0.16 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
8
0.02 %
Total: 
27,213    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
27,004
99.23 %
Romano-catolică: 
16
0.05 %
Reformată: 
2
0.0 %
Penticostală: 
27
0.09 %
Greco-catolică: 
9
0.03 %
Baptistă: 
2
0.0 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
51
0.18 %
Musulmană: 
75
0.27 %
Creştină după Evanghelie: 
2
0.0 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.01 %
Evanghelică: 
3
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.0 %
Altă religie: 
6
0.02 %
Fără religie: 
4
0.01 %
Atei: 
6
0.02 %
Religie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
27,213    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
2,268
8.33 %
0-14 ani, femei: 
2,142
7.87 %
15-59 ani, barbaţi: 
9,045
33.23 %
15-59 ani, femei: 
9,408
34.57 %
60+ ani, barbaţi: 
1,850
6.79 %
60+ ani, femei: 
2,500
9.18 %
Total: 
27,213    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020